InfoTube.org

InfoTube là tất cả về việc tải lên và tải xuống các video miễn phí. Nó có thể là trên
Âm nhạc, Phim ảnh, Giáo dục, Trẻ em, Chính trị, Kinh tế và nhiều hơn nữa. Tôi
tin rằng thlà thế giới đầy những con người rất sáng tạo, tài năng, thông minh.
Do đó, hãy cho phần còn lại của thế giới thấy sự sáng tạo, tài năng, kỹ năng, suy nghĩ
và trí thông minh của bạn bằng cách đăng video.
Cảm ơn bạn

We belive in Free speech, Everyone should be able to express their talents, creativity, feelings, Ideas, Intelligence
in a video format.
We are building a platform so that everyone from all over the world should be able to express their opnions about
anything whatever they want, it could be Art, Music, Drama, Movies, Politics, Marketing,
Education, Environment. Anything whatever they feel like.
This is all about uploading Free Videos for everyone , It could be Music video, videos on Game, Movies, Environment, Politics and many more. Everyone should be able to voice their opinions , creativity, talent, Intelligence and everyone should be able to hear their voice and other's voices
around the world. Although we are not like InfoTube but we are different from InfoTube . I think we can do a better job than InfoTube .
I think this world is full of very creative, intelligent,talented people ,therefore please share and express your creativity, talents and intelligence with the rest of the world.